Brigit de Bruin Coaching

Licht en luchtig ontwikkelen


Privacyverklaring

BrigitdeBruin-Coaching, gevestigd aan de Simon Vestdijkstraat 29, 6708 NW te Wageningen, bestaande uit Brigit de Bruin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

BrigitdeBruin-Coaching, www.brigitdebruin-coaching.nl, Simon Vestdijkstraat 29, 6708 NW Wageningen, Tel: 06-30716950

Persoonsgegevens

BrigitdeBruin-Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens voor offertes en facturatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens het coachproces.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BrigitdeBruin-Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Om offertes voor mijn dienstverlening te maken;
 • Om diensten bij u te leveren;
 • Het afhandelen van uw facturatie en betaling;
 • BrigitdeBruin-Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

BrigitdeBruin-Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzorgen van een coachtraject
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten te kunnen leveren (coaching)

Geautomatiseerde besluitvorming

BrigitdeBruin-Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. BrigitdeBruin-Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • e-mail programma voor communicatie met u of uw organisatie;
 • tekstverwerkingsprogramma voor het maken van de coachcontracten en coachverslagen;
 • boekhoud programma voor financiële administratie en uw facturatie.

Bewaren van persoonsgegevens

BrigitdeBruin-Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en verslagen coachsessies: 7 jaar (minimaal wettelijke termijn)


Delen van persoonsgegevens met derden

BrigitdeBruin-Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

BrigitdeBruin-Coaching gebruikt geen technische en functionele cookies. Er worden wel analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BrigitdeBruin-Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brigitdebruin-coaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brigitdebruin-coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens


Beveiliging persoonsgegevens

BrigitdeBruin-Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brigitdebruin-coaching.nl.